Unicolor Universal Ahşap Renklendiriciler

Unicolor Universal Ahşap Renklendiriciler, Solvent veya su içerisinde çözünebilir, boyar madde esaslı bir renklendiricidir. Renk verme gücü ve ışık haslığı yüksek bu renklendiriciler, hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Selülozik, poliüretan, polyester ve asit sertleştiricili sistemler altında %20-50’ lik çözelti olarak ahşap yüzeye uygulanabilir. Sonkat vernik içerisine de girilebilmektedir. Renk kusması ve yüzmeye yol açmaz. Farklı renkler birbirleri ile karıştırılarak çok değişik tonlar elde etmek mümkündür.

Renk şiddetine göre su veya Unicolor Tineri ile inceltilebilir. Fırça, bez ve tabanca ile uygulama yapılabilir.

20 ºC ‘de kuruma süresi su ile inceltildiğinde 20-30 dakika, tiner ile inceltildiğinde ise 5-10 dakikadır. İnceltme amacı ile su ve tiner bir arada kullanılmamalıdır.

İstenilen renk ve renk şiddetine ulaşmak ürünleri seyreltme oranının ayarlanması ile mümkündür. Konsantrasyonun renk beklentisine göre değişmesi sebebiyle tüketim miktarı belirtilmemiştir.

1 l'lik ambalajda pazara sunulmaktadır.

Renk çeşitleri kataloğumuzdan görülebilir.